The Green Key

The Green Key – NetherlandsThe Green Key is an international standard for businesses in the tourism and recreation industry, and in the market for meeting and conference venues, who are serious and can be controlled with sustainability, Corporate Social Responsibility (CSR), with environmental care on the farm and nature in their environment.

De Green Key is het internationale keurmerk voor bedrijven in de toerisme- en recreatiebranche, en in de markt voor vergader- en congreslocaties, die serieus en controleerbaar bezig zijn met duurzaamheid, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), met zorg voor milieu op het bedrijf en de natuur in hun omgeving.

greenkey.global